Wennen, ziekte en ruilverzoeken

wennen

Ieder nieuw kindje dat is geplaatst bij De Blauwe Ballon begint met een korte wenperiode. Op deze manier kunnen kinderen, leidsters en ouders aan elkaar wennen.

ziekte

Wanneer een kindje onverhoopt ziek is of koorts heeft, dan dient het kindje, in verband met mogelijk besmettingsgevaar helaas te worden thuisgehouden.

Mocht een kindje ziek worden tijdens het verblijf bij De Blauwe Ballon, dan wordt de ouder om dezelfde reden door de leidster verzocht om het kindje te komen ophalen.

Ruilverzoeken

Wanneer een ouder van dag wil ruilen vanwege werk/studie, kan er een ruilverzoek worden ingediend via ons online platform KOVnet. Wanneer het leidster-kind ratio dit toelaat, kan het ruilen worden gerealiseerd. Wanneer het leidster-kind ratio door de ruiling niet op orde is, zal het ruilverzoek worden afgewezen. De gereserveerde dag zal blijven staan. Een ruiling van dag kan alleen in dezelfde week plaatsvinden.