Visie

  • Voor kinderen en ouders een harmonieuze overgang bereiken van de gezinssituatie naar het kinderdagverblijf en terug.
  • Een rustgevende omgeving met een gezellige sfeer bieden aan kinderen, ouders en medewerksters.
  • Kinderen zich veilig en geborgen laten voelen bij de kennismaking met andere kinderen van ongeveer gelijke leeftijd.
  • Kinderen helpen met hun ontwikkeling en met het zich handhaven in een andere omgeving.
  • Ouders en leiding qua opvoeding op een lijn brengen.