Veiligheid en kwaliteit

Veiligheid en kwaliteit van onze opvang is heel belangrijk. Goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers vallen daar ook onder. De Blauwe Ballon heeft een vast team met pedagogisch medewerkers; er is nauwelijks verloop. Materialen, boxen en bedjes voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor kinderdagverblijven en voldoen aan de voorschriften m.b.t. de brandveiligheid.

Integriteit en kwaliteit van onze werknemers

Elke medewerker is in het bezit van een geldige diploma en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Al onze medewerkers beschikken over een kindgericht EHBO-diploma.

VIER-ogen principe: veiligheid op de locatie

Op de groepen van De Blauwe Ballon wordt gewerkt volgens het vierogen principe. Via een camera en babyfoon (beide met een gesloten netwerk) kan er altijd een tweede volwassenen meekijken of meeluisteren.

Ons beleid omtrent veiligheid is nooit klaar. We blijven nadenken over verbeteringen en vernieuwingen. Door op onderstaande button te klikken, kunt u ons volledige veiligheidsbeleid inzien en downloaden.