OC, GGD, klachten en documenten

Oudercommissie (OC)

Om uw inbreng als ouder te kunnen waarborgen, heeft De Blauwe Ballon een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen uit de verschillende groepen. Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de kinderopvang. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met Jeannette en Anne (kantoor).

We praten samen over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding, slapen en dagindeling), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen. De Wet Kinderopvang geeft de oudercommissie het verzwaard adviesrecht: de algemeen directeur (Anne) kan geen besluiten nemen over bovenstaande zaken zonder hierover eerst de oudercommissie te raadplegen.

De oudercommissie komt maximaal 4 maal per jaar bij elkaar. U kunt de oudercommissie altijd mailen met vragen of suggesties, zodat zij zo goed mogelijk uw belangen en die van uw kind kunnen waarborgen. Wilt u zelf actief deelnemen aan de oudercommissie? Mail gerust, het is iedere keer ontzettend gezellig en leerzaam.

Oudercommissie De Blauwe Ballon:

  • Sandra, moeder van Perr
  • Demi, moeder van Jóa en Jaéla
  • Lydia, moeder van Tala en Qais.

GGD rapporten

De GGD voert jaarlijks controle uit, de rapporten naar aanleiding van de jaarlijkse controle zijn openbaar. Via de onderstaande link kunt u deze raadplegen.

Klachtenregeling

De Blauwe Ballon is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang. Ouders kunnen hun klacht bij de leidsters of bij de directie indienen. Indien ouders dan niet tevreden zijn, kunnen zij zich richten tot deze geschillencommissie, website: www.geschillencommisie.nl.

De klachtenregeling inclusief reglement ligt op kantoor ter inzage en is omschreven in het pedagogisch beleidsplan.

Beleidsdocumenten en algemene voorwaarden

In de buttons hieronder kunt u de diverse beleidsdocumenten en algemene voorwaarden inzien en/of downloaden.