Een dagje bij De Blauwe Ballon

Kinderen voelen zich veilig en geborgen bij regelmaat. Bij De Blauwe Ballon voeren we daarom veel dagelijkse rituelen uit op een voor hen herkenbare manier en volgens een vaste dagindeling. Voor de allerkleinsten geldt dit overigens niet: Uw baby houdt het eigen eet- en slaapritme van thuis aan.

Persoonlijke begroeting
’s Ochtends worden alle kinderen persoonlijk begroet. Ouders en leidsters hebben een korte overdracht. Samen zwaaien het kind en de leidster de ouders uit. Samen met de aanwezige kinderen spelen, ontdekken en leren de kinderen. Om half 10 is iedereen binnen en is het tijd voor een lekker kopje kinderthee of water, heerlijk stuk vers fruit en een bekertje yoghurt; voor de baby’s gepureerd fruit. De oudere kinderen kunnen vertellen wat ze de dag ervoor hebben gedaan, er wordt een liedje gezongen en een verhaaltje gelezen. Kortom: echt een moment om samen te zijn en met aandacht naar elkaar te kijken en te luisteren.

Activiteiten in de ochtend
Rond 10 uur gaan de kleintjes lekker slapen en gaan we met de andere kinderen een activiteit doen. Om alle kinderen de kans te geven zich te ontplooien en hun talenten te ontdekken bieden we een breed scala aan activiteiten aan, dit gaat vaak gepaard met het thema welke wij op dat moment aanbieden. Daarnaast laten wij de kinderen ook vaak ‘vrij’ spelen zodat hun fantasiespel wordt ontwikkeld. De activiteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden, want zodra het ook maar even kan, gaan we natuurlijk lekker naar buiten. Gewoon even rennen of in de zandbak spelen, klimmen, klauteren of fietsen.

Lunchen op het KDV
Rond half 12 gaan we met de kinderen lunchen. Er wordt een liedje gezongen, broodjes gesmeerd en drinken klaargezet. Na de lunch is het tijd om te gaan slapen voor een aantal kinderen. De allergrootsten slapen niet meer, zij spelen nu lekker met elkaar of gaan rustig even een boekje lezen met één van onze medewerkers. De allerkleinsten zijn rond lunchtijd weer wakker en onze medewerkers hebben nu alle tijd en ruimte om hen lekker te knuffelen, de fles te geven of om ze even lekker rond te laten scharrelen.

Samen spelen
Rond 3 uur zijn de meeste kinderen uitgeslapen en is er weer een gezamenlijk moment aan tafel met hartige groente (komkommer, tomaat, paprika) en een bekertje water en/of thee. Daarna is er net als in de ochtend weer ruimte voor een activiteit. De kinderen hoeven daar overigens niet aan mee te doen. Als kinderen gewoon lekker zelf willen spelen mag dat natuurlijk ook. Wel houden we bij wie waar aan mee heeft gedaan en stimuleren we dat alle kinderen aan verschillende activiteiten meedoen, ook aan die activiteiten waar ze wellicht uit zichzelf niet direct tot aangetrokken zijn.

Koekje eten
Rond 16.30 uur krijgen alle kinderen een laatste bekertje drinken en een koekje aangeboden.

Tijdens alle tafelmomenten wordt er veel gezongen, dit staat bij De Blauwe Ballon hoog in het vaandel. Het bevordert de taalontwikkeling, oog-handcoördinatie (de gebaren die bij elk liedje horen) en samenhorigheid.

Vanaf half 5 kunnen ouders hun kinderen weer ophalen. Wederom vindt tussen ouders en onze leidster een korte overdracht plaats welke over activiteiten uw kind heeft ondernomen en ervaren.

Speciale aandacht voor de allerkleinsten
Zoals gezegd, voor de allerkleinsten houden wij het ritme van thuis aan. Vaak past dat ritme mooi in de groep en zijn er daardoor momenten waarop de baby’s het rijk een beetje alleen hebben! Naarmate ze ouder worden gaan de kleintjes steeds meer deelnemen aan het ritme van de groep. Wijzigingen in het aantal eet-,drink- en slaapmomenten en het ritme gebeurt altijd in overleg met de ouders.