Corona

Corona Protocol Kinderopvang De Blauwe Ballon :versie 28-03-2022

Inhoudsopgave

Algemene maatregelen……………………………………………………………………………………1

Maatregelen voor kinderen……………………………………………………………………………….4

Maatregelen voor ouders/verzorgers…………………………………………………………………..6

Maatregelen voor medewerkers…………………………………………………………………………6

Inleiding:

Dit protocol bevat de nieuwste maatregelen/richtlijnen en adviezen die de kinderopvangsector heeft opgesteld en wordt met regelmaat aangepast aan de hand van eventuele updates vanuit het RIVM.

Dit protocol is een aanvulling op het al bestaande veiligheid en gezondheidsbeleid welke op De Blauwe Ballon gehandhaafd wordt.

Algemene Maatregelen:

1.Groepen en overdracht

Elke groep wordt zelfstandig opgestart. 

Ouders brengen en halen de kinderen middels de hoofdentree en mogen de groepen weer betreden zonder mondkapje.

Er wordt minimaal samengevoegd met leidsters en kinderen van verschillende groepen zoals omschreven in het pedagogisch beleid aan de randen van de dag .

2. Afstand houden

Per 25 februari 2022 geldt er geen verplichting en dringend advies meer om 1,5 meter afstand te houden. Wel blijft ons advies gelden om elkaar de ruimte te geven waar mogelijk. Om drukte te voorkomen kan het zijn dat de leidsters tijdens de breng en haal momenteel een verzoek aan de ouders doen om de overdracht kort te houden.

De kinderen die groot genoeg zijn, evenals de leidsters, wassen direct hun handen bij binnenkomst.

3. Hygiënevoorschriften

Voor zowel de medewerkers als de kinderen geldt dat zij een goede handhygiëne aanhouden.

Dit betekent dat zij de handen wassen met water en zeep bij binnenkomst, na het buitenspelen , voor het (klaarmaken van)eten, na toiletbezoek en/of verschoning). Als alternatief voor het handen wassen met zeep kan er ook gebruik worden gemaakt van een washand (voorzien van water en zeep) voor de kinderen en voor de medewerkers een desinfecterende handgel.

De desinfecterende handgel wordt ten allen tijden buiten bereik van de kinderen gehouden.

Er wordt gebruik gemaakt van papieren zakdoeken voor de snotneuzen en deze worden direct na gebruik weggegooid.

Na het handen wassen worden deze gedroogd met een papieren handdoek .

Om kinderen de handhygiëne eigen te maken en deze 20 seconden te wassen is er een liedje geïntroduceerd welke alle kinderen inmiddels goed mee kunnen zingen tijdens de handhygiëne.

“ Was was, was je handen”

Alle touchscreens, deurhendels en hotspots worden meerder malen per dag schoongemaakt met water en allesreiniger. Deze taak neemt de vroege dienst medewerker van elke groep op zich en is toegevoegd aan de schoonmaak checklijst op de groepen. Verder worden er geen handen geschut. Niezen en hoesten wij in de elleboog en proberen wij niet an ons gezicht te zitten. Dit geld voor de ouders, leidsters en kinderen.

4. Ventilatie binnenklimaat

De speelruimte, de slaapruimte en  de sanitaire ruimtes worden continu geventileerd met frisse lucht door een mechanisch ventilatie systeem, open ramen en ventilatieroosters.

Daarnaast worden er op minimaal 3 momenten op een dag wanneer er geen /weinig kinderen in deze ruimte aanwezig zijn de deuren en ramen tegen elkaar open gezet gedurende 10 á 15 minuten voor extra ventilatie.

De grote keuken, tevens pauze ruimte, wordt continu geventileerd gedurende de pauze tijden.

5. Preventie medewerker RI&E

Binnen De Blauwe Ballon is er een preventie medewerker aangesteld conform de ARBOwet  met betrekking tot RI&E. De preventie medewerker werkt actief aan het bevorderen, actualiseren en concretiseren van het veiligheid en gezondheidsbeleid om de risico’s te vermijden, voorkomen of de gevolgen te beperken. De preventie medewerker bij De Blauwe Ballon is Anne vd Dongen.

6. Besmetting op de groep(en)

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen volgt de Blauwe Ballon het volgende stappenplan.

Handelingsperspectief De Blauwe Ballon
Stap: Handeling:Actie door:
0Een medewerker/kind met covid-19 gerelateerde klachten gaat niet naar de opvang maar doen een zelftest. Men blijft thuis tot de uitslag bekent is.Medewerker, ouders en kinderen.
Uitslag negatief: kind mag weer naar de opvang.  
Uitslag positief: Besmette persoon blijft 5 dagen in isolatie na het begin van de klachten . Na een nieuwe negatieve testuitslag + 24 uur geen klachten meer die passen bij COVID-19 mag een kind  weer naar de opvang.

Ouders en medewerkers worden verzocht de houder te informeren over de testuitslag. De houder gaat er altijd vanuit dat de medewerker of ouder hierbij te goeder trouw is. Bij een positieve test stelt de houder stappen 1 t/m 8 in werking.ouders/medewerkers
Let op:

Voor alle contacten geldt het dringende advies om bij het ontstaan van klachten passend bij corona, ook alleen bij verkoudheidsklachten tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon, zich te laten testen, ook als een eerdere test negatief was. Dit geldt voor zowel kind of de medewerker en immune als niet-immune personen.
1De directie neemt contact op met de GGD indien:Er door uitbraak van Covid-19 het kinderdagverblijf  moet sluitenKinderen het  ziekenhuis worden opgenomen met bijzondere klachten/verschijnselenTwijfels of vragenBij  groepsbesmetting met covid-19 neemt de GGD contact op en start een bron en contact onderzoek in samenwerking met de directieDirectie en GGD
2De directie mag de volgende gegevens doorgeven aan de GGD***), mits de ouders of medewerkers geen bezwaar hebben gemaakt tegen het delen: – Het telefoonnummer en/of e-mailadres van de ouders van het kind; – Of het kind op een of meerdere specifieke dagen op de opvanglocatie aanwezig was (de presentielijst); – In welke groep het kind zat; – Of sprake was van groepsvorming/cohortering en 
 contactbeperking conform de RIVM-richtlijnen.
Directie, medewerker en ouders
3De houder informeert alle categorie 2 contacten****) per brief (zie voorbeelden informatiebrief).Directie, medewerker en ouders
Kinderen tot 13 jaar en immuun beschouwde medewerkers******) hoeven niet in quarantaine.
4Met ingang van 25 januari 2022 hoeven kinderdagverblijven geen uitbraak te melden, maar nemen contact op met de GGD wanneer:Overwegen van sluiting locatie/groeponrust/media aandachtMelding van bijzondere verschijnselen bij meerdere besmette personen Bij twijfels in het algemeenBij opvang van kwetsbare kinderenDirectie en GGD
5indien de GGD heeft vastgesteld dat er sprake is van een cluster of uitbraak bepaalt de GGD samen met de kinderopvang welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen. Denk hierbij aan beter handhaven van algemene maatregelen, quarantaine voor een groep, grootschalig testen of cohortering. • Uitgezonderd voor quarantaine zijn alle kinderen en medewerkers die als immuun* worden beschouwd.Directie en GGD

*als immuun worden beschouwd iemand die:

 • een infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt in de 8 weken voor blootstelling (aangetoond met (zelf)test); OF
 • een infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt vanaf 1 januari 2022; OF
 • een boostervaccinatie hebben ontvangen >1 week voor de blootstelling; OF
 • enkel type 3-contact zijn van de bron (leerling of medewerker); OF
 • uitgezonderd zijn van quarantaine in overleg met de werkgever in lijn met het beleid voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen. (zie bijlage)

7. Maatregelen voor kinderen

Het thuisblijf- en testbeleid en het ‘snottebellen beleid’ is voor alle kinderen van 0-4 jaar gelijk. Dit betekent dat:

1. Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de opvang: 

 • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn); 
 • als ze af en toe hoesten; 
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of 
  benauwdheid; 
 • bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste 
  ziektedag (of testdatum bij een symptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2- infectie. 

NB: als bovenstaande klachten ontstaan na nauw contacten een positief getest persoon, dan moet het kind zich eerst laten (zelf)testen. Als de testuitslag negatief is, mag het kind naar de opvang.

Kinderen mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

2. Thuisblijf regels voor kinderen: 

Kinderen moeten thuisblijven als zij: 

 • Verergering van klachten zoals hoesten/verkoudheid/koorts en/of benauwdheid of in afwachting zijn van een testuitslag.
 • milde verkoudheidsklachten hebben na in contact te zijn geweest met een covid-19 positief getest persoon.

Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of een zelftest laten afnemen door een volwassenen.

Wanneer een zelftest wordt gebruikt en deze een negatief resultaat toont mag het kind weer naar de opvang. Bij een positieve zelftest blijft het kind thuis en maakt het een afspraak bij de GGD. 

Wanneer moeten kinderen van 0-12 in quarantaine?

Met ingang van 26 januari 2022 hoeven kinderen tot 18 jaar die in nauw contact zijn geweest met iemand die corona heeft , niet in quarantaine.Zij kunnen naar de opvang. 

Ouders/verzorgers letten goed op de gezondheid van de kinderen.

Let op: kinderen blijven in dit geval wel thuis met klachten en zij laten zich (zelf)testen door de GGD. Het advies is daarnaast om contact met ouderen en kwetsbare te vermijden tot 10 dagen na het laatste contact met iemand met corona . 

8. Zelftest beleid voor kinderen

In de volgende gevallen wordt (zelf)testen van kinderen 0-12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd 

 • Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang. 
 • Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen. 
 • Het kind heeft milde klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft. 
 • Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft. 


Een kind met een positieve testuitslag blijft ten minste 5 dagen thuis. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag het kind weer naar de opvang. 

Als een kind niet getest wordt:
Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest , en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.
In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 5 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt. 

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten. 

9. Maatregelen voor ouders/verzorgers
1. Zoals al eerder benoemd is de afstandsmaatregel van 1,5 meter en ook de mondkapjes plicht niet meer van toepassing binnen de Blauwe Ballon. 

De overslofjes, hoest en nies advies blijft voor ouders/verzorgers van toepassing bij binnenkomst.

2. Ouders mogen niet naar de opvang in de volgende situaties: 

 • Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde 
  klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de zelf testuitslag. Als de zelf testuitslag negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen. 
 • Als de zelf testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet 
  brengen en halen. De ouder blijft minstens 5 dagen thuis en mag bij tenminste 24 uur klacht vrij het kind weer halen /brengen bij de opvang.
 • Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de 
  quarantaine reis check bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is. 
  https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl 

10. Maatregelen voor medewerkers

1. Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen ( https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck ) voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen. Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de medewerker naar huis en laat zich testen. 

2. Testbeleid:
Iedereen kan met corona-gerelateerde klachten een zelftest doen als zij een of meerdere klachten hebben :

 Het gaat om (milde) klachten als: 

• Hoesten;
• Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), verhoging tot 38 

graden of koorts (vanaf 38 graden);
• Benauwdheid
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak. 

En andere klachten die bij covid -19 kunnen passen, soms in combinatie met bovenstaande klachten:

 • Algehele malaise
 • Hoofdpijn
 • Spierpijn
 • Pijn achter de ogen
 • vermoeidheid/verminderde eetlust

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. 

Voorrang bij teststraat GGD:
Vanaf 11 april is de voorrangsregels om te testen bij een teststraat komen te vervallen.

Testuitslag:
Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene maatregelen. 

Positief: Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 5 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk. 

Als een personeelslid zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft het personeelslid in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Huisgenoten en nauwe contacten die als niet-immuun worden beschouwd gaan in quarantaine, uitgezonderd de kinderen van 0-12 jaar. Als het personeelslid na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie. Als het personeelslid binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie.

Preventief zelftesten 

Pedagogisch medewerkers die niet immuun zijn geldt het advies om gebruik te maken van de preventieve zelftesten. Een positieve zelftest moet altijd bevestigd worden met een professionele PCR of antigeen test.

 • Quarantaine regels voor pedagogisch medewerkers
 • Een medewerker gaat in quarantaine als iemand in het huishouden van de medewerker positief getest is op COVID-19 (categorie 1) en als de medewerker nauw contact in de privésfeer is van iemand die positief getest op COVID-19 (categorie 2)*. Ook geldt het advies om z.s.m. een zelftest af te nemen.
  • Medewerkers en andere huishoudcontacten moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot. 
  •  Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen bij de GGD (een zelftest volstaat niet). Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. 
  • Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten medewerkers minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5e dag kan getest worden bij de GGD op COVID-19 (een zelftest volstaat niet). Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. 
   * Nauwe contacten binnen de kinder- of gastouderopvang vallen niet onder categorie 2 in het bron- en contactonderzoek. De medewerker of gastouder hoeft bij een nauw contact binnen de kinder- of gastouderopvang niet in quarantaine, tenzij er drie of meer besmettingen binnen één groep binnen 7 dagen zijn of de GGD anders aangeeft. Wel geldt het advies om bij klachten te testen. Dat kan met een zelftest of bij de GGD. 

11. Uitzonderingen op alle hierboven genoemde quarantaine regels:

 • Je bent korter dan 8 weken geleden positief getest en hersteld én je hebt op dit moment geen corona klacht(en)
 • Je hebt de boosterprik langer dan een week geleden gehad én je hebt op dit moment geen corona klacht(en)
 • Je bent positief getest ná 01 januari 2022 en bent hersteld én je hebt op dit moment geen corona klacht(en)
 • Je bent een medewerker in een essentieel bedrijfsproces*. 

*Voor kinderopvang medewerkers zonder klachten zijn er afspraken gemaakt om de continuïteit van de opvang te kunnen behouden. Denk daarbij aan situaties waarbij er geen vervanging beschikbaar is en kinderen anders niet opgevangen kunnen worden.

 Deze voorwaarden en afspraken zijn door de directie van De Blauwe Ballon in goed overleg met het al het personeel opgesteld, goedgekeurd en toegevoegd aan het verzuim beleid.

4. Risicogroepen:
Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen: 
op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 
meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne. 
5. Zwangeren:
Personeelsleden die zwanger zijn, worden geadviseerd vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit te voeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden, dus ook van kinderen in de leeftijd 0-13 jaar. Werkgever en werknemer maken afspraken over het (vervangende) werk dat de werknemer vanaf 28 weken zwangerschap gaat verrichten. Zo nodig kan hierover overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts.  6. Reisadvies:
• Voor personeelsleden/gastouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie:  https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl 

12. Communicatie naar ouders

Het protocol word aangeboden aan de ouders/verzorgers middels de digitale schriftjes, op de website en in een nieuwsbrief .

Emotionele veiligheid

De Blauwe Ballon heeft de emotionele veiligheid van uw kind hoog in het vaandel.

De emotionele veiligheid van het kind mag nooit verloren gaan of worden verminderd door welke maatregel ook.

Vele kinderen zijn inmiddels gewend aan het korte afscheid en kunnen daarom anders reageren wanneer de ouder weer op de groep verblijft en het afscheid langer duurt.

Bij kinderen die moeite hebben bij het afscheid nemen, gaat hun emotionele veiligheid vóór de fysieke afstand houden van de ouder. 

Wanneer leidsters hier moeite mee hebben mogen ze dit aangeven bij de directie.

Er kan rekening mee worden gehouden door bijvoorbeeld deze leidster(s) een andere dienst te geven, zodat ze dit moment kunnen ontwijken.

Wanneer er vanuit de overheid een verandering plaatsvind in de maatregelen/richtlijnen en adviezen voor de kinderopvang, zullen wij deze in beraad nemen en waar kan volgen en brengen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Het Team Blauwe Ballon

Vriendelijke groet,

Anne en Jeannette 

Bijlage 1;

Uitzonderingsafspraken  ivm  een eventuele besmetting covid-19 quarantaine voor personeel van De Blauwe Ballon:

Om de continuïteit van de opvang (aanwezigheid van pedagogisch medewerkers)te kunnen waarborgen hebben de directie en de pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf De Blauwe Ballon  in goed overleg de volgende afspraken gemaakt:

– Wij houden ons allen aan de voorwaarden* gesteld aan de uitzondering voor quarantaine

 • Iedere pedagogisch medewerker in dienst bij de Blauwe Ballon is essentieel voor de continuïteit van de opvang en is uitgezonderd van de quarantaine bij  nauw contact en/of huisgenoot met covid -19 besmetting.
 • Pedagogisch medewerkers in opleiding vallen ook onder deze afspraken
 • Pedagogisch medewerkers mogen, indien gewenst, een beroep doen op een eenmalige ruiling van groep/werkdag in verband met eventuele besmettingsvrees. Het beroep wordt schriftelijk gemeld aan directie. Indien mogelijk zal het beroep worden ingediend.
 • Alle medewerkers sturen na een GGD covid-19 test een (positief of negatief) testbewijs van de GGD door naar de directie. 

*Voorwaarden voor uitzondering op de quarantaineregels

 • Het gaat om werknemers die essentieel zijn voor de continuïteit van de organisatie. Zonder deze werknemer wordt de bedrijfsvoering ernstig belemmerd. 
 • De werknemer kan niet vervangen worden.
 • De werknemer kan de functie niet vanuit huis doen.
 • Een werknemer blijft thuis bij een positieve test of bij klachten.

De afspraken zijn middels de email met alle medewerkers die op dit moment in werkzaam bij De Blauwe Ballon persoonlijk gecommuniceerd. Alle medewerkers hebben met een respons mail hun akkoord gegeven op de afspraken.

De afspraken zijn op 28-03-2022 ingegaan en geïmplementeerd .

Het team 

De Blauwe Ballon